Skip links

Generation Zero, gevestigd aan Muilenstraat 160, 1770 Liedekerke  , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy. 

De Algemene Voorwaarden worden afgesloten tussen de vennootschap Generation Zero (BTW BE0777652463), met maatschappelijke zetel te Liedekerke. Hierna genoemd de “Verkoper”, en anderzijds, de persoon die de Site wenst te raadplegen en er een aankoop wenst uit te voeren, hierna genoemd de “Klant”. De Klant en de Verkoper worden hierna samen de “Partijen” genoemd. De Partijen komen overeen dat hun relaties exclusief beheerst worden door onderhavige Algemene Voorwaarden, behoudens andersluidende overeenkomst.

Contactgegevens: 

 • Muilenstraat 160 te Liedekerke
 • 0471698050

Generation Zero is de functionaris gegevensbescherming van Generation Zero. Te bereiken via info@generationzero.be

Deze privacyverklaring geeft u meer inzicht in de verwerking van u persoonlijke gegevens bij Generation Zero. Indien u een vraag over deze privacyverklaring heeft kunt u zich ten alle tijden tot ons team wenden via info@generationzero.be . Stuur ook een e-mail naar ons team als u gebruik wilt maken van uw recht op informatie of wissing of een ander recht inzake gegevensbescherming. 

 1. welke gegevens verwerken wij?

Generation Zero biedt een breed assortiment van kleding, schoenen en accessoires aan. Al naargelang u online, telefonisch, persoonlijk of op een andere manier met ons in contact treedt en van welke diensten u gebruik wilt maken, zijn daarvoor  gegevens uit verschillende bronnen nodig. Veel van de door ons verwerkte gegevens geeft u zelf aan ons door wanneer u gebruik van onze diensten maakt of contact met ons opneemt, bijvoorbeeld omdat u zich registreert en daarvoor uw naam of e-mailadres of huisadres invult.  

Wanneer wij van ”uw gegevens“ spreken bedoelen wij persoonsgegevens. Dat betreft alle informatie waarmee wij u onmiddellijk of door een combinatie met andere informatie kunnen identificeren. Bijvoorbeeld: u naam. Als wij u vragen om bepaalde persoonlijke informatie aan ons door te geven, dan kunt u dat natuurlijk altijd afwijzen. U bepaalt zelf welke informatie u aan ons doorgeeft. Het is dan echter niet altijd mogelijk om gebruik te maken van onze diensten. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld geen pakket toesturen zonder opgave van het afleveradres. 

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar mogen niet zonder toestemming van ouders of wettelijke vertegenwoordigers aan ons worden ingediend. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 •  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • bankrekeningnummer

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij personengegevens verwerken?

Generation Zero verwerkt uw gegevens met inachtneming van alle toepasbare privacywetten. Daarbij houden wij voor de verwerking van persoonlijke gegevens vanzelfsprekend rekening met de gegevensbescherming. Daarom verwerken wij uw gegevens in principe alleen voor de aan u in deze privacyverklaring uitgelegde of bij het verzamelen van de gegevens doorgegeven doelen.

 – Het afhandelen van jouw betaling.

 – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

 – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

 – U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

  –  U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken .

  – Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Generation Zero verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 1. Bewaar termijn. 

Generation Zero bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 1.  Hoe beschermt Generation zero mijn gegevens? 

Uw persoonsgegevens worden bij onze veilig, d.w.z. gecodeerd overgedragen. Dat geldt voor uw bestelling en ook voor het inloggen van klanten. Bovendien beveiligen wij onze websites en andere systemen door technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernieling, ongeoorloofde toegang, verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. 

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U hebt het recht om u personengegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van u personengegevens door Generation Zero en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u ons een verzoek kan indienen om de personengegevens die Generation Zero van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je personengegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van u personengegevens sturen via email. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u gedaan is, vragen wij u ook om een kopie van u identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, u MRZ ( machine readable zone, de strook met nummers onderaan het passpoort), u paspoortnummer en u burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Generation zero reageert zo snel mogelijk. Generation zero wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit personengegevens. Dit kan via de volgende link:

Klacht melden bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens 

 1. cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken. 

Generation zero gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op u computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en u gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden u voorkeursinstelling. U kunt u afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.  

0
Winkelmandje
 • No products in the cart.